Garcam sa

Galeria

Prefabricats de formigó, instal lació i sistemes de reg, excavacions i moviments de terra, materials per a la costrucció, obra civil, panots, embassaments, impermeabilització de pantans, etc.

GARCAM.SA | Carretera de Balaguer a Tàrrega / SN | 25600 Balaguer (Lleida) SPAIN | tel: 973 446 445 / 696 97 27 50 | fax: 973 448 643 | garcam@garcam.es