Garcam sa

Obra civil

 • Construcció de canonades

  Des de fa més de quaranta anys, GARCAM es dedica a la construcció de canonades d´abastament d´aigua, ja sigui per al reg de finques, dipòsits de granges, o per a consum humà. Disposem de maquinària pesada per realitzar el moviment de terres, transport del material, i d´un personal qualificat per realitzar qualsevol tipus d´instal lació per difícil que sigui. GARCAM, sempre troba una solució al seu problema d´abastament.

 • Inspecció de canonades

  Disposem d´equip d´inspecció de canonades de diàmetres compresos des dels 50mm fins als 200mm. Canonades obstruïdes per al reg, trencaments de tub en zones de difícil accés. Localitzem el trencament o avaria de la canonada mitjançant la nostra càmera d´inspecció. Preu servei base 1h :...... 380 €

 • Moviments de terres

  Realitzem qualsevol tipus de moviment de terres en finca o en sòl urbà. Disposem d´una àmplia flota de excavadores de totes les mides, camions banyera o dúmper. Rebaixos de terrenys, sanejament de finques, anivellacions de terreny mitjançant tractors, buldòzer, etc. Qualsevol necessitat que tingui per petita que sigui, Garcam li troba la solució.

 • Regs aspersió

  Som instal.ladors de qualsevol tipus de reg per aspersió, especialitzats en regs de finques, degotador, o per aspersors. Comercialitzem tot tipus de material per a reg. Canonada de PVC, collarins, vàlvules de comporta, de papallona, ​​colzes, quadres de maniobra, bombes autoaspirants, dipòsits de PRFV, etc.

 • Embassaments per a reg

  Construcció d´embassaments o pantans per reg, així com basses per emmagatzemar residus de les granges, purins, etc ... Construcció completa, GARCAM s´encarrega del moviment de terra, entrades i sortides d´aigua, canals, vessi, anivellament posterior del camí perimetral, i porsupuesto de la col.locació, muntatge i soldadura de la membrana de polietilé.

 • Soldadura Acer inoxidable Lleida

  Taller de soldadura d´acer inoxidable propi, pales de reg, Menjadores d´animals, pales especials per tractament de purins i granjes. Baranes , portes d´accés, demani´ns pressupost sense compormís. Donem servei a tota la província de Lleida. 

GARCAM.SA | Carretera de Balaguer a Tàrrega / SN | 25600 Balaguer (Lleida) SPAIN | tel: 973 446 445 / 696 97 27 50 | fax: 973 448 643 | garcam@garcam.es