Garcam sa

SERVEIS

ACTIVITATS I SERVEIS DEL GRUP GARCAM.SA

 

DIVISIÓ PREFABRICATS FORMIGÓ

 • FABRICA PREFABRICATS FORMIGÓ -  PANOT-TERRAZO-TUBS-ARQUETES-VORERA-BLOCS-ENCOFRAMUR

 • COMERCIALITZACIÓ DE CIMENTS, MORTERS TÈCNICS, ÀRIDS, AMB TRANSPORT PROPI.

DIVISIÓ OBRA CIVIL

 • CONSTRUCCIÓ CIVIL, CARRERS, VORERES, PAVIMENTS

 • CONSTRUCCIÓ DE PISCINES DE FORMIGÓ , ENGINYERIA.

 • IMPERMEABILITZACIONS AMB PVC, DE DIPÒSITS, BASSES, TERRASSES, TÚNELS, SOTERRANIS.

DIVISIÓ  AGRÍCOLA

 • CONSTRUCCIÓ DE REGS AGRÍCOLES

 • REG PER ASPERSIÓ , GRANS EXTENSIONS, PÍVOTS, ASPERSIÓ, GOTERS.

 • REG SOTERRAT

 • TREBALLS TRITURACIÓ-NETEJA FORESTAL,DESBRÒS AMB TRITURADORA TMC CANCELA.

 • IMPERMEABILITZACIÓ DE PANTANS, DIPÒSITS D´AIGUA, REHABILITACIÓ DE CANALS I SECLES

 • VENDA DE MATERIAL DE REG , TOT EL REL.LACIONAT AMB EL REG AGRÍCOLA, HIDRÀULIC. AMPLI STOCK.

METAL.LURGÍA-CALDERERIA

 • SOM FABRICANTS DE PALES DE REG EN ACER, ACER INOXIDABLE, DE COMPORTA, GRANS DIMENSIONS I PETITES

 • REPARACIONS DE COMPORTES DE SECLA I CANAL, SOLDADURA EN TIC I AMB ELECTRÒDE.

 • REIXATS EN ACER I ACER INOXIDABLE

 • TANCAMENTS PERIMETRALS EN GRANGES, PANTANS, ETC. TANCAMENTS SEGURETAT, VALLES.

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

 • VENDA DE CIMENTS I MORTERS TÈCNICS, UNILAND, VALSEC. CIMENT, FORMIGÓ SEC, CIMENTS COLA I TÈCNICS.

 • VENDA DE BIGBAGS ,ARIDS, GRAVES, PEDRA SECA, FORMIGÓ A GRANEL. TRANSPORT PROPI.

 • BORDILLOS, BLOCS DE FORMIGÓ, MURS, ENCOFRAMUR, RAJOLA, TERRAZO, ADOQUÍ, TOTXANA FORMIGÓ,ARQUETES

 • TOTA CLASSE DE MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ NECESSÀRIS.

TEL:973 446 445

FÀBRICA I OFICINES A:  CARRETERA C148-A, KM 1,200     BALAGUER, L´HOSTAL NOU, 25600 (LLEIDA)

 

 

 • Transport d´àrids

  Disposem de transport especial per a àrids. Possibilitat de càrrega des 1000kg fins 24000kg. Totes les granulometries possibles. Sorra fina, rentada, sorra gruixuda, pedra, llasts, etc ...

 • Sacs Big Bag

  Posem a l´abast dels nostres clients, qualsevol tipus d´àrid. Amb servei d´ensacat mitjançant Big Bag de 1000kg. Tot tipus de material. Pedra decorativa, pica de maó, llasts, formigó en sec, sorra, graves ... Transport en el nostre camions amb descàrrega de grua fins a 18 metres. Realitzem recollida de runa i enderrocs amb transport a abocador controlat.

 • Ciment

  Comercialitzem ciment paletitzat en sacs de 25kg, transport de fins a 16 palets amb els nostres camions. També subministrem ciment a granel en sitges, per a obres de llarga durada, edificis, construcció de cases, etc ... Comprem directament a fàbrica, milers de TN a l´any, fet que ens permet tenir els millors preus per als nostres clients.

 • Tuberia de Polietile i PVC

  Materials de reg, aspersió, tuberies, pvc i polietilé, accessoris Fitting. Millors preus. Lleida

 • Reg agrícola

  Instal.lacions de reg agrícola. 

  Reg per aspersió, reg a manta, sistemes de goter, reg soterrat, distribuïm les primeres marques del mercat, al millor preu.

 • TREBALLS FORESTALS

  Disposem de trituradora foresta, TMC Cancela, sobre giratòria de rodes de 18TN. Treballs forestals, desbròs, neteja de canals, sèquies, camins, boscos.

  THB 125 de Cancela. 

   

GARCAM.SA | Carretera de Balaguer a Tàrrega / SN | 25600 Balaguer (Lleida) SPAIN | tel: 973 446 445 / 696 97 27 50 | fax: 973 448 643 | garcam@garcam.es